استیل ضد سایش

02186120450 تلفن تماس :

استیل ضد سایش

آلیاژ 321 یک نوع ورق استیل تثبیت شده، مشابه ورق استیل 304 اما حاوی تیتانیم اضافه، برابر با حداقل 5 برابر کربن موجود می باشد. این میزان تیتانیم اضافه، از تشکیل کاربیدها در حین جوشکاری و در دمای 427 تا 816 درجه سانتی گراد جلوگیری می کند. همچنین خواص دما بالای آلیاژ را بهبود می دهد.

این آلیاژ مقاومت در برابر خوردگی و اکسیداسیون عالی دارد و همچنین دارای استحکام خزشی خوبی است.

رفتار مقاومت در برابر خوردگی ورق استیل 321 مشابه آلیاژ 304 است، با این تفاوت که مقاومت در برابر خوردگی مرزدانه ای به علت تثبیت تیتانیم اضافه، در ساختار 321 بهبود یافته است و مقاومت آن در برابر اسید های آلی و غیر آلی فوق العاده می باشد.

تماس بگیرید