استیل سطح مات یا 2B

02186120450 تلفن تماس :

استیل سطح مات یا 2B

ورق استیل مات دو پولیش یا 2B محصول نورد سرد می باشد. پرداخت کاری No.2B به این معناست که فرایند دیگری روی آن انجام نشده است. این نوع پرداخت کاری از طریق عملیات نورد سرد بوسیله غلتک ها یا قالب های ویژه ای ایجاد می شود. فرآیند نورد سرد، سطحی صاف تر و با حفرات کمتر ایجاد می کند. سپس سطح ورق استیل در محلول اسیدی پوسته زدایی و صاف می شود. و در مرحله آخر ورق یکبار دیگر از غلتک های پولیش شده عبور داده می شود تا سطح آن صاف تر گردد.
ورق استیل مات درخشندگی ندارد و برای کاربردهایی که زیبایی ظاهری مهم است گزینه مناسبی نیست. اما زمانی که ظاهر اهمیت ندارد، این نوع پرداخت گزینه مناسبی است. پرداخت کاری مات No.2B ارزان-ترین نوع پرداخت کاری در ورق استیل است.

تماس بگیرید