X

قیمت ورق استیل فروش آنلاین آلیاژهای گوناگون

02186120450 تلفن تماس :
عکس محصول نام محصول قیمت
عکس محصول نام محصول قیمت
ورق استیل 304 ضخامت 15 میلیمتر(کلمبوس) ورق استیل 304 ضخامت 15 میلیمتر(کلمبوس) تماس بگیرید
ورق استیل 304 ضخامت 50 میلیمتر(کلمبوس) ورق استیل 304 ضخامت 50 میلیمتر(کلمبوس) 250,000 تومان
ورق استیل 304 ضخامت 60 میلیمتر(کلمبوس) ورق استیل 304 ضخامت 60 میلیمتر(کلمبوس) 250,000 تومان
ورق استیل 304 ضخامت 65 میلیمتر(کلمبوس) ورق استیل 304 ضخامت 65 میلیمتر(کلمبوس) 250,000 تومان
ورق استیل دکوراتیو 304 ضخامت 0.4 میلیمتر ورق استیل دکوراتیو 304 ضخامت 0.4 میلیمتر 210,000 تومان
عکس محصول نام محصول قیمت
ورق استیل دکوراتیو 304 ضخامت 0.5 میلیمتر ورق استیل دکوراتیو 304 ضخامت 0.5 میلیمتر 210,000 تومان
ورق استیل دکوراتیو 304 ضخامت 0.6 میلیمتر ورق استیل دکوراتیو 304 ضخامت 0.6 میلیمتر 210,000 تومان
ورق استیل دکوراتیو 304 ضخامت 0.7 میلیمتر ورق استیل دکوراتیو 304 ضخامت 0.7 میلیمتر 210,000 تومان
ورق استیل دکوراتیو 304 ضخامت 0.8 میلیمتر ورق استیل دکوراتیو 304 ضخامت 0.8 میلیمتر 210,000 تومان
ورق استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 میلیمتر ورق استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 میلیمتر 200,000 تومان
ورق استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1.25 میلیمتر ورق استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1.25 میلیمتر 200,000 تومان
ورق استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1.5 میلیمتر ورق استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1.5 میلیمتر 200,000 تومان
عکس محصول نام محصول قیمت
ورق استیل 309 ضخامت 1میلیمتر ورق استیل 309 ضخامت 1میلیمتر 470,000 تومان
ورق استیل 309 ضخامت 40 میلیمتر ورق استیل 309 ضخامت 40 میلیمتر 470,000 تومان
ورق استیل 309 ضخامت 45 میلیمتر ورق استیل 309 ضخامت 45 میلیمتر 470,000 تومان
ورق استیل 309 ضخامت 50 میلیمتر ورق استیل 309 ضخامت 50 میلیمتر 470,000 تومان
ورق استیل 309 ضخامت 65 میلیمتر ورق استیل 309 ضخامت 65 میلیمتر 470,000 تومان
عکس محصول نام محصول قیمت
ورق استیل 310 ضخامت 35 میلیمتر(کلمبوس) ورق استیل 310 ضخامت 35 میلیمتر(کلمبوس) 600,000 تومان
ورق استیل 310 ضخامت 65 میلیمتر(کلمبوس) ورق استیل 310 ضخامت 65 میلیمتر(کلمبوس) 600,000 تومان
ورق استیل 310 ضخامت 45 میلیمتر(کلمبوس) ورق استیل 310 ضخامت 45 میلیمتر(کلمبوس) 600,000 تومان
ورق استیل 310 ضخامت 50 میلیمتر(کلمبوس) ورق استیل 310 ضخامت 50 میلیمتر(کلمبوس) 600,000 تومان
ورق استیل 310 ضخامت 60 میلیمتر(کلمبوس) ورق استیل 310 ضخامت 60 میلیمتر(کلمبوس) 600,000 تومان
عکس محصول نام محصول قیمت
ورق استیل 316 ضخامت 65 میلیمتر ورق استیل 316 ضخامت 65 میلیمتر 350,000 تومان
ورق استیل 316 ضخامت 40 میلیمتر ورق استیل 316 ضخامت 40 میلیمتر 340,000 تومان
ورق استیل 316 ضخامت 45 میلیمتر ورق استیل 316 ضخامت 45 میلیمتر 340,000 تومان
ورق استیل 316 ضخامت 50 میلیمتر ورق استیل 316 ضخامت 50 میلیمتر 350,000 تومان
ضخامت 60 میلیمتر ضخامت 60 میلیمتر 350,000 تومان
عکس محصول نام محصول قیمت
ورق استیل 321 ضخامت 6 میلیمتر ورق استیل 321 ضخامت 6 میلیمتر 320,000 تومان
ورق استیل 321 ضخامت 8 میلیمتر ورق استیل 321 ضخامت 8 میلیمتر 320,000 تومان
ورق استیل 321 ضخامت 10 میلیمتر ورق استیل 321 ضخامت 10 میلیمتر 320,000 تومان
ورق استیل 321 ضخامت 20 میلیمتر ورق استیل 321 ضخامت 20 میلیمتر 320,000 تومان
ورق استیل 321 ضخامت 22 میلیمتر ورق استیل 321 ضخامت 22 میلیمتر 320,000 تومان
عکس محصول نام محصول قیمت
ورق استیل 410 ضخامت 35 میلیمتر ورق استیل 410 ضخامت 35 میلیمتر 130,000 تومان
ورق استیل 410 ضخامت 45 میلی متر ورق استیل 410 ضخامت 45 میلی متر 130,000 تومان
ورق استیل 410 ضخامت 50 میلی متر ورق استیل 410 ضخامت 50 میلی متر 130,000 تومان
ورق استیل 410 ضخامت 60 میلی متر ورق استیل 410 ضخامت 60 میلی متر 130,000 تومان
ورق استیل 410 ضخامت 65 میلی متر ورق استیل 410 ضخامت 65 میلی متر 130,000 تومان
عکس محصول نام محصول قیمت
ورق استیل 420 ضخامت 3 میلیمتر ورق استیل 420 ضخامت 3 میلیمتر 130,000 تومان
ورق استیل 420 ضخامت 4 میلیمتر ورق استیل 420 ضخامت 4 میلیمتر 130,000 تومان
ورق استیل 420 ضخامت 6 میلیمتر ورق استیل 420 ضخامت 6 میلیمتر 130,000 تومان
ورق استیل 420 ضخامت 8 میلیمتر ورق استیل 420 ضخامت 8 میلیمتر 130,000 تومان
ورق استیل 430 ضخامت 10 میلیمتر ورق استیل 430 ضخامت 10 میلیمتر 130,000 تومان
عکس محصول نام محصول قیمت
ورق استیل 430 ضخامت 2 میلیمتر ورق استیل 430 ضخامت 2 میلیمتر 130,000 تومان
ورق استیل 430 ضخامت 3 میلیمتر ورق استیل 430 ضخامت 3 میلیمتر 130,000 تومان
ورق استیل 430 ضخامت 4 میلیمتر ورق استیل 430 ضخامت 4 میلیمتر 130,000 تومان
ورق استیل 430 ضخامت 8 میلیمتر ورق استیل 430 ضخامت 8 میلیمتر 130,000 تومان
ورق استیل 430 ضخامت 12 میلیمتر ورق استیل 430 ضخامت 12 میلیمتر 130,000 تومان
عکس محصول نام محصول قیمت
ورق استیل 409 ضخامت 35 میلیمتر ورق استیل 409 ضخامت 35 میلیمتر 140,000 تومان
ورق استیل 409 ضخامت 40 میلیمتر ورق استیل 409 ضخامت 40 میلیمتر 140,000 تومان
ورق استیل 409 ضخامت 45 میلیمتر ورق استیل 409 ضخامت 45 میلیمتر 140,000 تومان
ورق استیل 409 ضخامت 50 میلیمتر ورق استیل 409 ضخامت 50 میلیمتر 140,000 تومان
ورق استیل 409 ضخامت 60 میلیمتر ورق استیل 409 ضخامت 60 میلیمتر 140,000 تومان

ورق استیل چیست و چه کاربردی دارد - خرید ورق استیل

ورق فلز یا به‌طور خلاصه ورق، یک صفحه صاف و تخت فلزی است که توسط فرایندهای صنعتی نازک شده‌است و ضخامت کمی دارد

ورق فلزی

به نقل از ویکی پدیا : ورق فلز یا به‌طور خلاصه ورق، یک صفحه صاف و تخت فلزی است که توسط فرایندهای صنعتی نازک شده‌است و ضخامت کمی دارد. ورق‌کاری به مجموعه عملیاتی اطلاق می‌شود که به منظور فرم دادن ورق‌ها انجام می‌گیرد. ورق یکی از گونه‌های اصلی توزیع فلز است که در فلزکاری کاربرد فراوان دارد و می‌توان آن را به اشکال مختلف برش داد و خم کرد. اجزا و قطعات روزمره بسیاری توسط فرایندهای ورقکاری از ورق‌های فلزی ساخته شده‌اند. ضخامت ورق‌های فلزی می‌تواند بسیار متفاوت باشد؛ به ورق‌های خیلی نازک فویل گفته می‌شود و به ورق‌های با ضخامت بیش از ۶ میلیمتر، پلیت یا «فولاد ساختمانی» گفته می‌شود. ورق‌ها به صورت کویل یا صفحات تخت در بازار عرضه می‌شوند. فلزات مختلفی از قبیل آلومینیوم، برنج، مس، فولاد، قلع، نیکل و تیتانیوم به صورت ورق در بازار موجود هستند.

کویل‌های ورق فولاد

از ورق‌های فلزی در ساخت قوطی‌های نوشابه، ظروف آشپزخانه، بدنه اتومبیل، بدنه و بال هواپیما، میزهای پزشکی، سقف ساختمان‌ها و بسیاری کاربردهای دیگر استفاده می‌شود. در ساخت قطعات فلزی از ورق، از عملیات‌های مختلفی استفاده می‌شود. با این حال، از آنجایی که اکثر این عملیات‌ها توسط دستگاه‌های پرس و به کمک قالب‌های مخصوص انجام می‌شود، به صورت عمومی به آنها پرسکاری گفته می‌شود. این عملیات‌ها بسیار متنوع می‌باشند که از جمله می‌توان عملیات‌های برشکاری، خم‌کاری، کشش عمیق، فرایندهای اتصال و مونتاژ ورق‌ها و … را نام برد. ورق فلز به عنوان یکی از سازگارترین مواد ساخت در صنعت تولید و به عنوان یکی از مهمترین مواد در عصر صنعت جای خود را باز کرده است. به طور سنتی از فولاد، آلومینیوم، برنج، مس، قلع، نیکل، تیتانیوم یا سایر فلزات گرانبها برای ساخت ورق فلز استفاده می‌شود. بسیاری از صنایع مختلف مثل هوا فضا، تولید لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی مصرفی، مبلمان صنعتی، ماشین آلات، حمل و نقل و بسیاری دیگر به قابلیت انعطاف پذیری و دوام ورق فلز وابسته هستند.

انواع ورق استیل

فلزات و آلیاژهای فلزی می‌توانند به صورت ورق درآیند و برای ساخت قطعات ورق فلز مورد استفاده قرار گیرند. انتخاب نوع مواد به نیازهای استعمال و کاربرد آن بستگی دارد و عوامل مؤثر در انتخاب مواد عبارتند از:

 • شکل پذیری
 • قابلیت جوشکاری
 • مقاومت در برابر خوردگی
 • استحکام - قدرت
 • وزن
 • هزینه

انواع مختلف ورق فلز کدامند؟


ورق‌های فلزی محبوب عبارتند از:

فولاد ضد زنگ

استند و استیل ضد زنگ دو دسته‌ای هستند که در ساخت ورق فلز استفاده می‌شوند.
استیل ضد زنگ استاندارد، می‌تواند غیر مغناطیسی باشد. هر یک از فولادهای سری 300 متداول‌ترین نوع ضد زنگ هستند. در حین ساخت نیازی به کار سخت و سایر عوامل استرس زا نیست.
گرید 316 در برابر خوردگی مقاوم است و مقاومت خود را در دماهای بالا حفظ می‌کند.
گرید 304 بیشترین کاربرد را دارد و اگرچه در برابر خوردگی تا حدودی مقاومت ندارد اما شکل پذیری و قابلیت جوش پذیری خوبی را ارائه می‌دهد.
استیل ضد زنگ مغناطیسی نوع استاندارد برای ساخت ورق فلز سری 400 است.
گرید 410 در برابر خوردگی مقاومت کمتری دارد اما قابلیت تحمل پذیری با حرارت بالا را دارد.
گرید 430 یک گزینه ارزان قیمت در میان سایر گزینه‌های فولاد ضد زنگ است و در سطوح لوازم خانگی کاربرد دارد جایی که مقاومت در برابر خوردگی نیاز عمده نیست. از آنجا که این مواد به جای تغییر شکل دادن به پلاستیک تمایل به سمت الاستیک شدن دارند، برای رسیدن به فرم نهایی باید بیش از حد خم شوند.

فولاد نورد سرد (CRS)

فرآیند نورد سرد برای صاف کردن فولاد نورد گرم استفاده می‌شود. «CRS» در آلیاژهای 1008 و 1018 موجود است.

فولاد از قبل اندود شده

این ماده از ورق فلز یا فولاد گالوانیزه گرم یا فولاد گالوانیزه است که گالوانیزه شده و سپس بازپخت می‌شود.

آلومینیوم

یک ماده با قیمت متوسط است. آلومینیوم دارای چندین ویژگی منحصر بفرد است و در چندین گرید مختلف برای پاسخگویی به نیازهای کاربردی ساخته می‌شود.
گرید 1100 مقاومت نسبتاً کمی دارد اما در برابر مواد شیمیایی و هوا مقاوم است؛ همچنین قابل جوش و انعطاف پذیر است.
گرید 3003 قویتر و شکل پذیرتر است؛ قابل جوش، مقاوم در برابر خوردگی و مقرون به صرفه است.
گرید 5052 در حالی که قابلیت شکل پذیری، جوشکاری و مقاوم در برابر خوردگی را دارد، به طور قابل توجهی نیز قوی‌تر است.
گرید 6061 یک آلیاژ ساختاری است که در برابر خوردگی مقاوم و قوی است، اما شکل پذیر نیست؛ در ضمن قابل جوش است، ولی هنگام جوشکاری مقداری از مقاومتش از بین می‌برد.

مس/ برنج

طراحان و مهندسانی که می‌خواهند فلزی قرمز رنگ داشته باشند معمولاً مس را که از نظر الکترولیتی سخت است را انتخاب می‌کنند؛ مثل گرید  (C110) یا (C101).
در موارد کمتری، از برنج کارتریج به عنوان جایگزین استفاده می‌شود.

کاربردهای مختلف ورق استیل

ورق استیل بسیار پرکاربرد است. از ورق استیل در لوازم آشپزخانه و لوازم خانگی استفاده می‌شود، به علاوه در صنعت پزشکی برای تولید تجهیزات پزشکی نیز از ورق استیل استفاده می‌شود. ورق استیل یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای شغل‌هایی است که با مواد خورنده و اسیدها سر و کار دارند مانند کارخانه جات آزمایشگاه‌ها و......
ورق استیل در بویلر نیز یکی از پرکاربردترین و اصلی‌ترین مواد اولیه صنایع گرمایشی می‌باشد. ورق استیل در بویلر بسیار کارآمد می‌باشد زیرا یک نوع فلز ضد زنگ است.
از کاربرهای ورق استیل می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

 • صنایع غذایی
 • ساختمان سازی
 • صنایع پتروشیمی
 • صنایع مخزن سازی
 • آشپزخانه‌های صنعتی
 • بویلر‎
 • ساخت پنل های خورشیدی
 • بدنه خودرو و کامیون
 • بدنه هواپیما و جت
 • صنایع غذایی
 • لوازم الکترونیکی

قیمت ورق استیل

نوسانات قیمت جهانی فلزات و نوسانات ارزی همواره از جمله عوامل تأثیر گذار در قیمت ورق استیل هستند

نوسانات قیمت جهانی فلزات و نوسانات ارزی همواره از جمله عوامل تأثیر گذار در قیمت ورق استیل هستند. همچنین افزایش هزینه‌های تولید نیز در بالارفتن قیمت فلزات و در ادامه ورق استیل مؤثر خواهند بود.

از عوامل تعیین کننده در قیمت گذاری ورق استیل، می توان به بهای عناصر آلیاژی همچون نیکل اشاره نمود. ابعاد و ضخامت ورق ها عاملی دیگر در قیمت گذاری ورق استیل است.

خرید ورق استیل

ورق استیل یکی از محبوب ترین انواع ورق در صنعت کشورهای جهان است. دسترسی به این محصول در ایران بدلیل عدم تولیدات داخلی همواره یکی از دغدغه های اصلی افرادی است که برای محیط کارگاهی و تولید خود به آن نیاز دارند. در این بین محصولات بی کیفیت ممکن است گاهی به نام ورق استیل اروپایی به فروش برسندکه قطعاً عملکرد ضعیف ترو محدودتری نسبت به نمونه‌های مرغوب اروپایی دارند.

ورق استیل یکی از محبوب‌ترین انواع ورق در صنعت کشورهای جهان است


ما در تیم فلز پایا این مشکل را برای شما هموار کرده ایم. فلز پایا با راه اندازی وبسایت فروشگاهی ورق استیل، عملاً دسترسی به این محصول محبوب و استراتژیک را برای شما آسان کرده است. شما می توانید در میان انواع گریدهای استیل در ضخامت و ابعاد مختلف، سطوح پایانی مختلف و ... محصول مورد نیاز خود را تنها با چند کلیک به آسانی تهیه کرده و از مزایای پشتیبانی فنی فلز پایا نیز استفاده کنید.

انواع ورق استیل موجود در تیم فلز پایا

 • ورق استیل 304

  • این آلیاژ متداول‌ترین نوع ورق استیل است. دلیل آن این است که این گرید ورق استیل قابلیت جوشکاری و ماشینکاری داشته و در برابر خوردگی مقاوم است. برخی از کاربردهای معمول ورق‌های استیل ۳۰۴ شامل تجهیزات پردازش مواد غذایی، مبدل‌های حرارتی، ظروف شیمیایی و موارد دیگر است. این نوع ورق تا دمای حداکثر ۱۸۰۰ درجه فارنهایت قابل استفاده است.
 • ورق استیل 309 (نسوز)

  • ورق استیل ۳۰۹ به دلیل مقاومت خوب در برابر اکسیداسیون و حرارت بالا شناخته شده است. این آلیاژ معمولاً در تجهیزات گرمایشی، مبدل‌های حرارتی، قطعات کوره و غیره استفاده می‌شود و تا دمای حداکثر ۲۲۴۰ درجه فارنهایت قابلیت استفاده دارد.
 • ورق استیل 310 (نسوز)

  • مقادیر نیکل و کروم این استیل بیشتر از نوع 309 می‌باشد. به دلیل این نوع ترکیب شیمیایی مقاومت حرارتی استیل 310 تا دمای 1100 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. همانطور که گفته شد این ورق گرانتر از استیل 309 است. این ورق در نوع 310S هم تولید می‌شود که نوع کم کربن و قابل جوشکاری آن می‌باشد.
 • ورق استیل 316 (ورق استیل ضداسید)

  •  ورق استیل ۳۱۶ علاوه بر دوام بالا دارای خاصیت شکل پذیری و جوشکاری بالایی نیز هست. کاربردهای اصلی ورق استیل ۳۱۶ شامل مبدل‌های حرارتی، ظروف شیمیایی، تجهیزات تهیه غذا و موارد دیگر است.

 • ورق استیل 321 (ضد سایش)

  • ورق استیل ۳۲۱ مانند ورق استیل ۳۰۴ است، اما ماشین کاری آن تا حدودی آسان‌تر است. برخی از کاربردهای معمول این ورق عبارتند از استفاده در تجهیزات پردازش شیمیایی، تجهیزات جوش داده شده و غیره. ورق استیل ۳۲۱ تا دمای حداکثر ۲۰۰۰ درجه فارنهایت قابل استفاده است.
 • ورق استیل 410

  • این نوع فولاد به دلیل خاصیت مغناطیسی‌ای که دارد به استیل بگیر معروف است. مقدار کروم در این فولادها بیشتر از نوع نگیر و مقدار نیکل آن کمتر از آن‌هاست. این سری استیل‌ها ارزان‌تر از خانواده نگیر می‌باشد. همچنین ورق استیل 410 بین استیل‌های بگیر کمترین قیمت را دارد.
 • ورق استیل 420

  • این فولاد به دلیل پایداری فاز ماتنزیت دارای سختی و مقاومت به سایش بالایی می‌باشد. به همین دلیل از این فولاد برای ساخت قیچی، چاقو و ابزاری از این دست استفاده می‌شود. قیمت این نوع استیل بیشتر از استیل 410 بگیر می‌باشد.
 • ورق استیل 430

  • این فولاد از گران قیمت‌ترین آلیاژهای استیل ‌بگیر است. قابلیت عملیات حرارتی این آلیاژ آن را مناسب برای کاربردهای گوناگون می‌کند. عمده کاربرد ورق 430 در ساخت بدنه برخی لوازم خانگی می‌باشد.

 

منبع :

 ویکی پدیا

 


سوالی دارید؟ بپرسید...

Loading...
(اختیاری)
تماس بگیرید